Wijzigingen AREI
voor huishoudelijke installaties

Wijzigingen AREI voor huishoudelijke installaties


Op 1 juni 2023 is een nieuw KB van kracht geworden met betrekking tot het AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Deze wijzigingen hebben als doel de veiligheid en efficiëntie van elektrische installaties in België te verbeteren. Wij sommen even op wat voor u belangrijk is bij het samenstellen van een zekeringskast.

Bij de installatie is het noodzakelijk om minstens één differentieelstroombescherming aan het begin van het systeem te plaatsen. Deze bescherming moet voldoen aan specifieke kenmerken, namelijk: 

  • Een aanspreekstroom van maximaal 300 mA
  • ·Een nominale stroomsterkte van minimaal 40 A
  • Mogelijkheid tot verzegeling bij de ingangsklemmen

Daarnaast moeten er ten minste differentieelstroombeschermingen worden geïnstalleerd voor: 

  • Ruimten met een bad en/of douche
  • Apparatuur zoals wasmachines, drogers en vaatwassers
  • ·Verlichting
  • ·Stopcontacten die niet bedoeld zijn voor de voeding van vaste of ingebouwde apparaten en machines


Per differentieelstroombescherming zijn maximaal 8 eindstromen toegestaan. Deze bescherming moet de volgende eigenschappen hebben: 

  • ·Ondergeschikt aan de algemene differentieelstroombescherming(en)
  • ·Een aanspreekstroom van maximaal 30 mA
  • ·Een nominale stroomsterkte aangepast aan de installatie

Het naleven van deze specificaties is essentieel om een veilige werking van het elektrische systeem te waarborgen. 
Zorg ervoor dat de juiste differentieelstroombeschermingen worden geïnstalleerd volgens deze richtlijnen.

Hoe energie optimaal gebruiken
met het capaciteitstarief