Versterk ons team en ga voor een job vol spanning! Bekijk zeker onze vacatures. 

Disclaimer

Algemeen

Onze website Zelektro.be bevat informatie over onze aangeboden producten en geleverde diensten.
Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving veranderingen aan te brengen op deze website.

Gebruik van onze website

Z-Tech bv besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven informatie op onze website.
Ondanks al onze voortdurende inspanningen kunnen wij echter niet garanderen dat deze informatie steeds volledig, juist of up-to-date is.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden en  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade
die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze website.  Uiteraard zullen wij er alles aan doen om eventuele fouten zo snel mogelijk te corrigeren.
Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.

Hyperlinks en verwijzingen

Op onze website kan u met (hyper)links doorverwezen worden naar andere websites of informatiebronnen die door derden worden beheerd.
Wij beschikken op dat moment over geen enkele technische of inhoudelijke controle en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid
of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat,
houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. 

Afbeeldingen en foto’s

Wij streven er naar om onze producten zo perfect mogelijk in beeld te brengen. De afbeeldingen op onze website zijn echter indicatief en niet bindend. 
Indien een product afwijkt van de getoonde afbeelding op de website, kunnen wij daar niet voor worden aansprakelijk gesteld.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt,
overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie
(geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.