Privacy beleid


Zelektro.be  
is een webshop.
Webshops kunnen niet functioneren zonder persoonsgegevens.
Wij behandelen die gegevens echter met het grootste respect voor jouw privacy.
Hieronder kan je lezen hoe wij dit aanpakken.

Wie verzamelt jouw gegevens?

Z-Tech bv is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.
Je kan er altijd terecht met vragen over ons privacy beleid.

Z-Tech bv                         BTW:        BE 0534.782.873
Rijksweg 10 H                  Tel.:        +32 3 899 65 96 
2880 Bornem                  E-mail:   info@zelektro.be

Waarom verzamelen we jouw gegevens?

Enerzijds hebben we informatie van jou nodig om aan onze contractuele afspraken met jou te kunnen voldoen.
Dit is het geval bij:

·       bestellingen
·       verzendingen
·       retourzendingen
·       uitoefenen van recht op garantie
·       contact met onze klantendienst

Anderzijds gebruiken we jouw informatie ook om onze dienstverlening te verbeteren.
Dit wordt door de wetgeving omschreven als een ‘gerechtvaardigd belang’ en geldt voor:

·      optimalisatie van jouw account
·      persoonlijke service & advies
·      reviews en onderzoek naar klanttevredenheid
·      verbetering van onze website
·      optimaal beheer van ons bedrijf

Soms geef je ook zelf toestemming voor het gebruik van jouw gegevens als je je bijvoorbeeld inschrijft
op onze nieuwsbrief of meedoet met een wedstrijd via onze website

En bij een vermoeden van fraude zijn we zelfs wettelijk verplicht om jouw gegevens te delen met overheidsinstanties.

Welke gegevens worden verzameld?

Afhankelijk van de specifieke relatie die je met ons hebt verwerken we volgende gegevens:

·        persoonlijke contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, …)
·        contactgeschiedenis (e-mails, chats, klachten, …)
·        aankoopgeschiedenis
·        informatie via externe partijen (financiële instellingen, betaalproviders…)
·        gegevens voor marketing (via nieuwsbrieven, aanklikken van links, …)
·        gegevens voor analyse (via Google Analytics)

Deze gegevens worden verkregen via de registratieprocedure en via cookies.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

In principe blijft al jouw informatie veilig binnen ons bedrijf.
Maar voor een correcte dienstverlening dienen we sommige gegevens te delen met  derde partijen als pakketbezorgers,
bedrijven die product ondersteuning aanbieden, betaalpartners, IT-dienstverleners en bedrijven die onze reviews verzamelen. 

Als we je persoonlijk advies willen geven op basis van jouw interesse voor bepaalde producten dienen we jouw gegevens te delen
met data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus.

De betrokken partijen mogen jouw gegevens enkel gebruiken om jou een dienst te leveren namens Z-Tech bv.
Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van die gegevens.
Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen.
Je leest hier meer over in ons  cookiestatement en het privacy beleid van deze partijen.
We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Z-Tech bv  neemt veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak om vernietiging, verlies,
vervalsing, aanpassing, ongeoorloofde toegang of per ongeluk doorgeven van persoonsgegevens aan derden,
alsook ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, te voorkomen.

Dit heeft enkel zin als jij zelf op een verantwoorde manier met onze website omgaat.
Zorg ervoor dat niemand jouw login en paswoord ongeoorloofd kan gebruiken. 
Jij bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website op je computer, het IP-adres en de identificatiegegevens.
Z-Tech bv  is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een onrechtmatig
of oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens door een derde partij.

Met het oog op de verwerking van je persoonsgegevens verlenen wij onze werknemers toegang tot die gegevens.
Doordat we onze medewerkers contractuele verplichtingen opleggen die vergelijkbaar zijn met ons privacy beleid
garanderen wij een vergelijkbaar niveau van bescherming.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren en gebruiken jouw informatie niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn varieert naargelang de aard van de gegevens:

·       Inactieve accounts verwijderen we na 7 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
·       Jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens bewaren we 7 jaar. Daartoe zijn we wettelijk verplicht. 
        Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. 
        Je moet zelf ook je aankoopfacturen goed bewaren met betrekking tot de garantie.
·       Als je een defect product door ons laat vervangen, bewaren we jouw melding en contactgegevens 7 jaar.
        Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
·       Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, 
        dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Beslis je op een gegeven moment dat je de nieuwsbrief of berichten niet meer wilt ontvangen,
        dan bewaren we ook het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen.     
        Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
·       Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. 

Wat zijn jouw rechten in verband met gegevenswerking?

De privacywetgeving geeft je de volgende rechten:

·       Recht op inzage en/of toegang: je hebt het recht om toegang te vragen tot jouw informatie en deze in te kijken.
        Ook mag je bekijken hoe jouw gegevens worden verwerkt.

·       Recht op rechtzetting: je mag na inzage bepaalde persoonsgegevens laten verbeteren, aanvullen of wissen.    

·       Recht om te worden vergeten: je hebt het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

·       Recht om klacht in te dienen: je mag een klacht indienen bij de Privacy commissie wanneer je vindt dat jouw gegevens     
         onrechtmatig worden verzameld en verwerkt.

·       Recht om toestemming in te trekken: je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

·       Recht op beperking van de verwerking:  je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

·       Recht op overdraagbaarheid:  je mag jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke overdragen.

Worden jouw gegevens ook buiten Europa verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen binnen de Europese Unie.
Strenge veiligheidsmaatregelen zorgen daarbij voor een optimale bescherming van jouw privacy.

Wanneer werd ons privacy beleid de laatste keer bijgewerkt?

De laatste versie van ons privacy statement dateert van 10 juli 2020.