Klachtenprocedure


Bij Zelektro.be streven we naar optimale klanttevredenheid. Heb je toch een klacht? Onze klantenservice zal er alles aan doen om deze klacht af te handelen.

Ook staan we open voor vernieuwingen en verbeteringen.

Klachten kunnen telefonisch, online en schriftelijk ingediend worden.


Telefonisch:

Je kan een klacht indienen door onze klantenservice telefonisch te contacteren op het nummer 03 899 65 95

Online:

Je kan de klacht indiendien door een email te sturen naar  klantenservice@zelektro.be  met een omschrijving van de klacht.

Schriftelijk:

Ook kan je een schriftelijke klacht sturen naar:

Zelektro.be
Ter attentie van afdeling klantenservice
Rijksweg 10H
2880 Bornem


Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Becom. Becom zal bemiddelen
tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op
https://becom.digital/nl/consumers-complaints / of schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, info@becom.digital. 

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel
zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.